ทำไมต้องจ้างนักสืบ
ทำไมต้องจ้างนักสืบ

ทำไมต้องจ้างนักสืบ มืออาชีพมาทำงาน  รับสืบประวัติบุคคล สืบประวัติอาชญากรรม รับสืบเกี่ยวกับทรัพย์สิน ระบบในการค้นหาข้อมูลต่างๆเบื้องต้น

   หากท่านมีความสงสัย หรือเกิดความกังวลที่ไม่เข้าใจคำตอบ อย่าปล่อยให้ความกังวลเหล่านั้นเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตอีกต่อไป ท่านสมควรได้รับคำตอบในสิ่งที่ท่านควรจะทราบ และสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้โดยปราศจากความวิตกกังวลเหล่านั้น

   เราจะทำการสืบหาความจริงและหาคำตอบให้ท่านอย่างเร็วที่สุด เพื่อให้ท่านสามารถตัดสินใจเรื่องสำคัญในชีวิตของท่านได้  เรานักสืบและทีมงาน นักสืบเอกชน ทุกคน จะทำงานร่วมกับท่านทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับทุกอย่างตาม ข้อตกลง อย่างสมบูรณ์แบบ

     ท่านสามารถ ปรึกษานักสืบ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถโทร หานักสืบ หรือแชทออนไลน์กับนักสืบได้ตลอดเวลา หลังจากการปรึกษาหารือกับเรา นักสืบจะเริ่มทำความเข้าใจในสิ่งที่ท่านกำลังกังวลและหาทางแก้ไขปัญหาของท่านอย่างเร็วที่สุด

นักสืบแห่งประเทศไทย มีความรอบครอบ น่าเชื่อถือ และเชี่ยวชาญ ในด้านงานสืบระดับมืออาชีพ และเป็น บริษัทนักสืบเอกชน ที่ได้รับความนิยมมากในประเทศไทย.

 

รับสืบประวัติบุคคล สืบประวัติอาชญากรรม

– รับสืบข้อมูล ประวัติบุคคล บัตรประชาชน ทะเบียนราษฎร์
– รับสืบบุคคลในองค์กร หรือหน่วยงานราชการ
– รับสืบจับบุคคล ตามหมายศาล
– รับสืบประวัติการก่ออาชญากรรม
– รับสืบประวัติบุคคลก่อนรับเข้าทำงาน
– รับสืบหาหลักฐาน ถ่ายรูป VDO เพื่อสู้คดี หรือฟ้องร้อง
– รับสืบหาที่อยู่ ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หรือยานพาหนะ
– รับตามหาบุคคลหนีหนี้ โกง บุคคลสูญหาย

รับสืบเกี่ยวกับทรัพย์สิน

– รับสืบข้อมูลรถยนต์/พาหนะ สูญหาย
– รับสืบข้อมูลการถูกยึดทรัพย์ของกรมบังคับคดี
– รับสืบข้อมูลทรัพย์สิน หรือหลักฐานกรรมสิทธิ์ของบุคคลหรือนิติบุคคล
– รับสืบข้อมูลเบื้องหลัง ความน่าเชื่อถือของคู่ค้า หุ้นส่วน หรือผู้ร่วมลงทุน
– รับสืบข้อมูลการทุจริต หรือบ่อนทำลายในองค์กร
– รับสืบหาบุคคลผู้กระทำผิดกฏหมาย หรือติดตามทรัพย์สินเสียหาย

ระบบในการค้นหาข้อมูลต่างๆเบื้องต้น ที่ทุกท่านสามารถนำไปค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านได้จากหน่วยงาน หรือเว็บไซต์ต่างๆ โดยการแนะนำจากลูกค้าหลายๆท่าน และทีมงานนักสืบในบริษัทของเรา

บริษัท นักสืบเอกชน

อีกหนึ่งเว็บไซต์ของ นักสืบแห่งประเทศไทย นักสืบเอกชนที่น่าเชื่อถือ และจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย.

ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมที่ดิน ระบบให้บริการค้นหาตําแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบ ภูมิสารสนเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต(DOLWMS).

ระบบค้นหาราคาประเมิน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมธนารักษ์ ตรวจสอบราคาประเมิน ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง/อาคารชุด ฯลฯ ด้วยตนเองอย่างรวดเร็ว.

ระบบค้นหาทะเบียนที่ดินและตรวจสอบ ส.ป.ก. 4-01

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม องค์การด้านการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร สู่ความผาสุก

ระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ oryor.com (อย.)ท่านสามารถค้นหาเลขที่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย.

ตรวจสอบการอนุญาต

ขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ อาหาร ยา วัตถุอันตราย เครื่องสำอาง ยาเสพติด เครื่องมือแพทย์ ที่มีการขึ้นทะเบียนในระบบออนไลน์.

ระบบคลังข้อมูลธุรกิจ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงพาณิชย์ บริการแหล่งค้นหาข้อมูลนิติบุคคล และประเภทธุรกิจในประเทศไทย.

ระบบตรวจสอบรถหาย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์-รถจักรยานยนต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจสอบข้อมูลรถหาย-แจ้งรถหาย.

ระบบสอบถามสถานะคดี

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ตรวจสอบข้อมูล บังคับคดีแพ่ง, บุคคลล้มละลาย, สถานการณ์ฟื้นฟูของลูกหนี เพื่อคุ้มครองสิทธิของตัวท่านเอง ก่อนที่จะทำสัญญา หรือนิติกรรมใดๆ (ลงทะเบียนก่อน)

ระบบค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ ค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา สืบค้นคำพิพากษาศาลฎีกา ค้นหาฎีกาอย่างง่าย.

ระบบค้นหาเขตอำนาจศาล

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานศาลยุติธรรม ท่านสามารถค้นหาเขตอำนาจได้จากระบบเทคโนโลยี ค้นเขตอำนาจศาลแบบออนไลน์.

ระบบเช็คยอดเงินสะสมในประกันสังคม

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม ตรวจสอบการใช้สิทธิ รักษาพยาบาล เงินสมทบ ฯลฯ

ระบบตรวจเช็คไอพี

ตรวจสอบ ไอพี [ IP Address ] อย่างง่าย ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ THAIWERE.COM

เช็คเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอขอบคุณเว็บไซต์ checkber.com ตรวจสอบเครือข่ายเบอร์โทรศัพท์มือถือเบื้องต้น.

ตรวจสอบสถานะการจดทะเบียนสมรสผ่านทางระบบออนไลน์

ขอขอบคุณ ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียนสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เพื่อป้องกันมิให้เกิดการจดทะเบียนสมรสซ้อน ก่อนจดทะเบียนสมรสตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อนว่าเขาไม่มีทะเบียนสมรสคาอยู่

ระบบตรวจสอบบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

ระบบตรวจสอบบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือแรงงานต่างด้าว

.

รายได้นักสืบ นักสืบเอกชน

นักสืบเอกชนให้บริการที่หลากหลายแก่ธุรกิจและลูกค้าเช่นการพยายามค้นหาบุคคลที่หายไปการสืบสวนการละเมิดกฎหรือทำการตรวจสอบการเฝ้าระวังและการตรวจสอบประวัติ จากข้อมูลของ BLS ณ เดือนพฤษภาคม 2012 เงินเดือนเฉลี่ยของนักสืบเอกชนคือ $ 50,780 ซึ่งน้อยกว่าเงินเดือนโดยเฉลี่ยของนักสืบตำรวจ ประมาณครึ่งหนึ่งทำงานให้กับ บริษัท ตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยเอกชนโดยมีรายรับเฉลี่ย $ 46,700 ต่อปี บริษัท ในอุตสาหกรรมบางแห่งใช้นักสืบส่วนตัวของตนเองและจ่ายให้เฉลี่ยสูงกว่า $ 70,000 ต่อปี อุตสาหกรรมเหล่านี้รวมถึงบริการให้คำปรึกษา บริษัท พลังงานไฟฟ้าและผู้ผลิตการบินและอวกาศ

ข้อเท็จจริงที่ว่ากฎหมายนักสืบเอกชนไม่ได้ถูกตราขึ้นในทุกโอกาสนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์ ถือเป็นข้อบกพร่องอย่างยิ่งที่กฎหมายฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้ในขณะที่อาชีพนักสืบเอกชนกำลังพัฒนาในด้านหนึ่ง ความต้องการบริการติดตามและวิจัยนักสืบเอกชนเพิ่มขึ้น และความต้องการนักสืบเอกชนรายใหม่เกิดขึ้นทุกวัน ในปีพ.ศ. 1994 ได้มีการหารือและยอมรับร่างกฎหมายฉบับแรกในรัฐสภา แต่ไม่ได้รับการอนุมัติจากประธานาธิบดีในขณะนั้น น่าเสียดายที่ร่างดังกล่าวไม่มีโอกาสได้อภิปรายในสภาอีก นักสืบ

หนึ่งในกิจกรรมแรกของสมาคมนักสืบ ที่ปรึกษาและนักวิจัยเอกชน ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2006 และเริ่มดำเนินการทันที คือการพิจารณาและดำเนินการร่างกฎหมายฉบับนี้ ในการศึกษาเหล่านี้ นักสืบเอกชน บิลออกมาแล้ว อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าสมาคมจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม ร่างนี้ยังไม่ได้ประกาศใช้

การไม่มีกฎหมายนักสืบเอกชนเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาอาชีพนี้ต่อไป เพราะทั้งคุณสมบัติของนักสืบเอกชนและผู้ช่วยวิจัยเอกชนที่จะเข้าสู่อาชีพนี้ไม่ได้รับการกำหนดหรือหลักการทำงานและหลักการของวิชาชีพนี้ นอกจากนี้ ยังไม่ได้กำหนดจัดตั้งและหลักการทำงานของสำนักงานนักสืบเอกชนและสถาบันวิจัยเอกชน ที่สำคัญกว่านั้น ไม่มีพื้นฐานสำหรับวิธีการตรวจสอบและควบคุมบริษัทเหล่านี้ให้อยู่ภายใต้การควบคุม

ในแง่กฎหมาย ความไม่แน่นอนทั้งหมดเหล่านี้ครอบคลุมอยู่ในกรอบของข้อบังคับทางกฎหมายอื่นๆ ที่มีอยู่ ซึ่งเหมาะสำหรับอาชีพนักสืบเอกชน กิจกรรมนักสืบเอกชนพยายามที่จะดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายการค้า กฎหมายภาระผูกพัน กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎระเบียบทางกฎหมายอื่น ๆ โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ บริษัทนักสืบเอกชนมืออาชีพและสถาบันวิจัยเอกชนที่พยายามทำงานอย่างถูกต้องให้บริการตามระเบียบจริยธรรมและระเบียบการทำงานด้านอาชีพนักสืบที่จัดทำและเผยแพร่โดยสมาคม

โดยธรรมชาติแล้ว จะไม่มีการจัดองค์กรภายในสุญญากาศทางกฎหมาย การขาดสิ่งนี้ทำให้เกิดการขาดภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสำหรับบริการที่ได้รับ ไม่มีกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับบริการนักสืบเอกชน

บริษัทนักสืบเอกชนและสถาบันสืบสวนเอกชนทุกแห่งกำหนดค่าธรรมเนียมที่พวกเขาต้องการ โดยขึ้นอยู่กับขนาด ความแข็งแกร่งในแง่ของบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค ภาพลักษณ์ในตลาด โอกาสในการแข่งขัน และความแพร่หลายทั่วประเทศ หรือจะกำหนดโดยการเจรจาร่วมกับบุคคลหรือองค์กรที่ขอใช้บริการ ทำให้ยากสำหรับบริษัทขนาดเล็กโดยเฉพาะในการแข่งขัน

เกณฑ์อื่นๆ ที่มีผลต่อค่าธรรมเนียมที่ขอ ได้แก่ ประเภท ลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขการให้บริการ พื้นที่ที่ต้องติดตามหรือสอบสวน จำนวนวันที่รับบริการ และจำนวนนักสืบเอกชนและนักสืบเอกชนที่จะได้รับมอบหมาย การเรียน

 

รายละเอียดสำหรับราคาจ้างนักสืบ จากการทำงานที่ผ่านมา นักสืบแจ๊คจะสรุปกว้างๆดังนี้ครับ

  1. งานสืบติดตามพฤติกรรมสะกดรอย เรทราคา 4,000 – 15,000 บาท/วัน
  2. งานสืบข้อมูลบุคคล เรทราคา 5,000 – 50,000 บาท ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ท่านต้องการว่ายากแค่ไหนครับ
  3. งานสืบหาคนหาย และ งานสืบติดตามหมายจับ เรทราคา 150,000 – 400,000 บาทครับ
  4. งานสืบหาตัวบุคคลที่เจตนาหลบหนี(ไม่มีหมายจับ) เช่น ตามหาตัวลูกหนี้ ส่วนใหญ่เรทราคาจะอยู่ที่ 10%-20% ของยอดหนี้ที่เป็นหลักล้านขึ้นไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *